Camp Scandinavia

Camp Scandinavia är ett svenskt familjeföretag som ägs till 100 % av Peter Allard. Företaget har en lång historia som går mer än 60 år tillbaka i tiden. Camp Scandinavia har sedan starten 1954 varit leverantör till hela den ortopedtekniska branschen i Sverige. Camps affärsidé är att ge kunderna mervärde genom innovativa produkter, understödda av kunskap, kreativitet och lokal förankring. Camp Scandinavias ambition är att fortsätta att leda utvecklingen inom området ortoser.

De skandinaviska dotterbolagen startades vid lite olika tidpunkter, först var det Danmark på 70-talet tätt följt av Finland och under 80-talet kom även Norge.

Camps globala huvudkontor ligger i Helsingborg med lager och olika supportfunktioner såsom till exempel Kundsupport Ekonomiavdelning, Marknadsavdelning, HR, IT och Kvalitetsavdelning. För att ge så bra service som möjligt även i dotterbolagen så finns lokala lager både i Norge och Finland.

Med egen produktutveckling och produktion är det möjligt för Camp att kontrollera hela produktionskedjan från materialens uppbyggnad och vidare till den färdigt förpackade slutprodukten.

Lars Adde, Verkställande Direktör

Lars Adde, Verkställande Direktör

Underrubrik

Produktutvecklingsavdelning är i huvudsak baserad i Helsingborg. Detta team är uppbyggt med personer som har lång erfarenhet inom ortopedteknik och sjukgymnastik samt designers som jobbar med mönster och material-val. Målsättningen är att ha medarbetare med olika kvalifikationer och bakgrunder för att säkerställa att våra utvecklingsprojekt är väl förankrade i den verksamhet som de sedan skall användas i och att kopplingen till brukarna är så stark som möjligt.

En väsentlig del i företagets strategi är att vår säljande organisation i huvudsak består av medicinskt kompetent personal. Beroende av vilken målgrupp personalen arbetar mot så har organisationen i dag ett flertal anställda som är Leg. Ortopedingenjörer, Leg. Arbetsterapeuter, Ortopedtekniker och Leg. Fysioterapeuter.

Camp Scandinavia har stor erfarenhet av utbildning. Vi utbildar, kostnadsfritt så klart, våra kunder avseende skötsel, teknik, funktion och ekonomi i användandet av våra produkter. Utbildningen genomförs på plats hos kunden och läggs upp i olika steg beroende på det behov som finns.

Underrubrik

Camp Scandinavia var ett av de första företagen i vår bransch som erhöll ISO 9001:2015 certifiering. Därefter uppgraderade vi med ISO 13485:2016. Under förra året erhöll vi Miljöcertifieringen ISO 14001:2015 vilket också involverar utveckling, tillverkning, inköp, marknadsföring, försäljning och distributionsförmedling av medicinteknisk utrustning.

Vidare så ligger vi i fas med de nya kraven som MDR kommer att ställa på oss och vi kommer att vara klara i god tid för den övergången. Nu är ju inte själva certifieringen målet i sig, utan det viktigaste är att säkerställa att vi följer alla lagar och förordningar som finns samtidigt som vi ger våra kunder en kvalitet som ni ser som ett mervärde. Vi arbetar därför vidare med detta under 2021 och kommer bland annat att genomföra nya kundundersökningar.

Camp Scandinavia genomför löpande enkäter mot sina kunder för att säkerställa att vi uppfyller våra kunders förväntningar när det gäller produkter, kvalitet och leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten mäts löpande i vårt administrativa system och detta förbättringsarbete pågår löpande. Leveranssäkerheten för lagervaror är för närvarande 97% i Sverige. Målet är att 98% av alla beställningar som innehåller lagervaror och inkommer före klockan 14.00 skall levereras ut komplett samma dag.

Support for Better Life!