Seminarium

Utbildning är en viktig del av Camp Scandinavias verksamhet. Syfte med våra seminarier är att visa olika lösningar och möjligheter som kan hjälpa till att ge dig som arbetar i teamet nya intryck, idéer och verktyg för ett lyckat behandlingsresultat. Camp Scandinavias föreläsningar kan t.ex. bygga på fall-beskrivningar som lyfter fram lösningar för olika målbehov. En av våra mest populära utbildningar är våra seminarium som genomförs i samarbete med Leg. Sjukgymnast Jessica Parnevik-Muth med inriktning på det normala gångmönstret som kopplas ihop med produkterna i ToeOFF Familjen.

Härunder annonserar vi kommande seminarier. Klicka på det seminarium du är intresserad av för ytterligare information. Här kan du också anmäla dig.

När/Var: Tisdagen den 29 maj, Sophiahemmet, Stockholm

Gästföreläsare: Precis som tidigare år så kommer det att vara föreläsare med högsta kompetens inom sina respektive områden.Föreläsarna presenteras senare i vår.

Ladda ned programmet här: Ladda ned programmet här

Anmäl